Indkomne anmeldelser

Rekordudvalget afholder 3 til 4 årlige møder hvor anmeldelser om nye rekorder behandles.

Næste møde afholdes 12. januar 2024 kl. 17.

Anmeldelser, der ønskes behandlet på dette møde skal være formanden for Rekordudvalget, i hænde senest 7 dage før.

- Der er ingen indkomne anmeldelser i øjeblikket.

FiskeFoto

Fangstrapporter, fiskekalender og artikler - FiskeFoto.dk