Tilmelding af tunrekorder stoppes

onsdag 8. november 2023

På Rekordudvalgets møde den 8. november 2023 blev reglerne for tilmelding af rekorder for atlantisk tun diskuteret efter ønske udefra. Den atlantiske tun er fredet i Danmark, og da fredede fisk ikke kan tilmeldes som danmarksrekorder (jf. reglementet), er det Rekordudvalgets holdning, at danmarksrekorder ikke kan godkendes for tun på nuværende tidspunkt. Det betyder også, at den gældende længderekord fra 2021 annulleres, da de samme regler var gældende på fangsttidspunktet. Der har, som mange ved, været drevet et begrænset lystfiskeriet efter tun de seneste år, men det har drejet sig om et forskningsprojekt for nogle få specielt udvalgte. Ligesom med rekorder fra put-and-take-søer, der kun kan godkendes fra søer med offentlig adgang, er det Rekordudvalgets holdning, at fiskeri efter arten bør være tilgængeligt for alle, før der åbnes for rekordtilmeldinger. Når/hvis fredningen ophæves, eller der foreligger en offentlig tilgængelig kvote, vil der blive åbnet for rekordtilmeldinger for tun igen. 

FiskeFoto

Fangstrapporter, fiskekalender og artikler - FiskeFoto.dk