Børge Munk Jensen

Børge Munk Jensen med sin plettede havkat på 17,6 kilo fra Davis Strædet. Havkatten blev godkendt som verdensrekord.Den første, der herhjemme begyndte at systematisere danske rekordfisk på landsplan, var dansk fiskeris ”grand old man” – ”Cim” alias Børge Munk Jensen, der om nogen er manden, der har gjort en masse for dansk lyst- og sportsfiskeri.

I 1945 begyndte ”Cim” i Berlingske Tidende hvert år at uddele pokaler til de største fisk indenfor arterne aborre, bækørred, gedde, havørred (største og fra kysten) samt torsk. Kort sagt de ”almindeligste” og mest populære fisk. Fangsten skulle bevidnes af 2 personer, der ikke tilhørte fangerens husstand, så indenfor de pågældende fiskearter var der nogenlunde styr på rekorderne. Andre fiskearter bekymrede man sig ikke rigtigt om. Blev der fanget en stor fladfisk af en eller anden art, blev den måske nævnt i de medier, der behandlede lystfiskerstof, men rigtigheden af oplysningerne blev aldrig efterprøvet. Ressourcerne manglede simpelthen.

I 1965 begyndte ”Cim” i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund at registrere de største af følgende arter: Aborre, Bækørred, Gedde, Havørred, Laks, Torsk og Tun.

I Sportsfiskerens februarnummer det år, fremgår det, at man har registreret danske rekorder indenfor de pågældende arter. Kunne man dokumentere større fisk end de nævnte, skulle man inden en måned fremsende dokumentation til Danmarks Sportsfiskerforbund. Af nævnte arter er Havørreden, Laksen samt Tunen stadig registreret som danske rekorder, da de er yderst veldokumenterede.

Det fremgår også af artiklen, at antallet af fiskearter om muligt ville kunne udvides, men det fremgår ikke hvordan. Det er i hvert fald ikke noget som opprioriteres og den næste liste kommer først i december 1972. Listen er nu udvidet til 13 fiskearter. Bl.a. en plettet havkat som Cim selv havde fanget på Grønland, og som på daværende tidspunkt var officiel europarekord. Faktisk hører den plettede havkat slet ikke til i vore farvande, men her var der trods alt en rekord, der på et tidspunkt både var verdens- og europarekord

FiskeFoto

Fangstrapporter, fiskekalender og artikler - FiskeFoto.dk