Regler og anmeldelse

Anmeld din rekordfisk via den online anmeldelsesformular her:
Online anmeldelsesformular

Alternativt kan en anmeldelsesformular hentes som pdf-fil eller Word her:

Anmeldelsesformular maj 2023 (pdf)

Anmeldelsesformular maj 2023 (Word)

Reglerne kan hentes som pdf-fil HER

Regler:

Kun fisk fanget på sportslig vis med stang og hjul i danske vande kan godkendes som rekordfisk. For saltvandsfisk fanget fra båd gælder det, at båden skal være udgået og hjemkommet fra og til dansk havn, og fisken skal være fanget i rimelig afstand fra Danmark og aldrig indenskærs i et andet land. Kun fisk, der er kroget foran bagerste gællekant, kan blive godkendt som rekordfisk. Lampretter kan ikke anmeldes. Fisk, der efter dansk lov er fanget i den pågældende arts fredningsperiode, kan ikke godkendes som rekord. Lokale fredninger og restriktioner skal tillige være overholdt. Se hjælpeskemaet bagest for hjælp med mål og artsbestemmelse.


Rekordlisten består af tre separate lister:

Den traditionelle rekordliste, hvor der kan optages fiskearter med en vægt på mindst 0,5 kilo. Der kan anmeldes all-tackle-rekorder, længderekorder og fluerekorder.Frem til maj 2023 kunne der også anmeldes lineklasserekorder, men registreringen af disse er nu ophørt. Alle fiskearter fanget på klassificeret fluegrej kan optages som fluerekord. Ved længderekorder skal der altid medsendes målebåndsfoto, hvor længden kan aflæses præcist. Fisken skal ligge på eller ved målebåndet med lukket mund og med halen i et naturligt leje (ikke samlet). Snuden kan med fordel lægges op mod en fast kant.


Put-and-take-listen, hvor nedenstående fiskearter fanget i put-and-take-vande med offentligadgang, kan optages. Der anerkendes kun all tackle-rekorder, og der kan ikke anmeldes fluerekorder eller længderekorder. Nye arter optages på listen efter behov.

 1. Regnbueørred
 2. Guldørred
 3. Kildeørred/brødding/fjeldørred
 4. Tigerørred
 5. Sølvørred
 6. Ørred (bækørred + søørred)
 7. Europæisk malle
 8. Solskinsbars

 1. Adriatisk stør
 2. Belugastør
 3. Diamantstør (russisk stør)
 4. Hvid stør
 5. Sibirisk stør
 6. Sterlet
 7. Stjernestør
 8. Vestatlantisk stør

Mikrolisten, hvor der kan optages fiskearter, der vejer under 0,5 kg, og som ikke allerede er optaget på den traditionelle rekordliste. Fiskearten skal anmeldes efter længde (rundes ned til nærmeste mm), så det er den længste fisk indenfor den pågældende fiskeart (ikke den tungeste), der kan optages som rekord. Der anerkendes kun all-tackle-rekorder. Når en fiskeart overskrider 0,5 kg, rykker den automatisk op på den traditionelle rekordliste – uanset at en lettere fisk er længere. Fiskearten overføres herefter til den traditionelle rekordliste. På fiskearter, der nærmer sig 0,5 kg, skal vægten angives, men er det åbenlyst, at vægten er under 0,5 kg, er det ikke nødvendigt. Der skal medsendes et målebåndsfoto, hvor fisken ligger på eller ved målebåndet med lukket mund og med halen i et naturligt leje (ikke samlet). Snuden kan med fordel lægges op mod en fast kant.


Fiskeri og grej:
Fisken skal udtrættes egenhændigt. Først ved landing af fisken må der modtages hjælp.
Pirke og blink skal være monteret med en fritsvingende krog. Anvendes der en pirk med to kroge, skal den ene være en enkeltkrog. Denne skal være monteret som gummimak eller anden form for ophænger fra pirkens top. Anvendes der ophængere, skal disse være enkeltkroge.
Krogstørrelsen skal tilpasses fiskeriet. Ved f.eks. torskefiskeri anbefales kroge, både enkelt og trekroge, hvor afstanden målt horisontalt fra krogskaftet til krogspidsen maksimalt er 21 mm (svarende til en Mustad-krog 8/0). Ved f.eks. fiskeri efter sildehaj eller lignende kan krogstørrelser over 8/0 godkendes. Ved tvivlstilfælde henvises til punktet om Rekordudvalgets bemyndigelse.


Vægt og vejning:
Vægtens fabrikat og model skal altid oplyses. Anvendes en vægt, der ikke er statskontrolleret, skal enten vejecertifikat (eksempelvis fra vægtfirmaet) eller selve vægten vedlægges anmeldelsen. Benyttes der fjedervægt, skal denne altid vedlægges (en aftale bør laves, før vægten indsendes).
Ved vejning ombord på båd skal der altid anvendes bismervægt. Ligger vægtangivelsen mellem to afmærkninger på bismervægten, skal der altid rundes ned til laveste afmærkning. Ved anvendelse af alle andre vægttyper skal vejningen foregå i land.
Fiskens størrelse og den anvendte vægt skal stå i forhold til hinanden. F.eks. står en aborre på 2 kilo vejet på en 20 kilos vægt ikke i forhold til hinanden.


Formkrav til anmeldelsen:
Anmeldelsen, der skal være modtaget af Rekordudvalget senest 30 dage efter fangsten, kan kun ske på Rekordudvalgets officielle anmeldelsesblanket. Samtlige felter på anmeldelsesblanketten skal udfyldes enten på maskine eller med blokbogstaver.
Det skal bl.a. fremgå, hvilken fiskeart der anmeldes, og om der er tale om anmeldelse af en all tackle-rekord, længderekord, fluerekord, put-and-take-rekord eller mikrorekord. Ved anmeldelse af put-and-take-fisk skal fiskevandets navn altid oplyses.


Desuden skal der medsendes en kort beskrivelse af fangstøjeblikket. Her kan bagsiden af anmeldelsesblanketten eventuelt anvendes, ligesom bagsiden kan anvendes til yderligere oplysninger om navn og adresse på skipper samt vidnets/vidnernes underskrift/er.
Med anmeldelsen skal medfølge et vellignende foto, der viser fisk og fanger samt et foto der viser fisk og et måleobjekt (målebånd, sodavandsflaske, fiskehjul eller lignende) eller fisken liggende/hængende på vægten. Ved anmeldelse af længderekorder og rekorder til Mikrolisten skal et egentligt målebåndsfoto indsendes. Ved opmåling skal fisken ligge på eller ved målebåndet med lukket mund og med halen i et naturligt leje. Der må ikke måles henover fisken (Se også hjælpeskemaet angående opmåling).

Har anmelderen et ønske om, at Rekordudvalget behandler anmeldelsen med diskretion, og først offentliggør anmeldelsen, såfremt rekorden bliver godkendt, skal der med anmeldelsen medfølge en særskilt erklæring underskrevet af fangeren, med følgende ordlyd:
”Undertegnede (navn), der har anmeldt en (fiskeart) som dansk rekord, anmoder Rekordudvalget om, at anmeldelsen bliver behandlet med diskretion. Det betyder, at der fra Rekordudvalget side ikke videregives oplysninger om anmeldelsen til 3. mand, og heller ikke mit navn eller en be- eller afkræftelse på anmeldelsen offentliggøres. Jeg er samtidig bekendt med, at dette medfører, at anmeldelsen ikke kommer til at fremgå som anmeldt på Rekordudvalgets hjemmeside, og jeg derved ikke kan konstatere, om anmeldelsen er modtaget rettidigt”.


Rekordudvalgets bemyndigelse:
Rekordudvalget tager til enhver tid stilling til, om fisken er fanget på sportslig vis, samt om gældende regler er overholdt. Rekordudvalget kan til enhver tid kontrollere den anvendte vægt samt tale med fanger og vidner. Rekordudvalget kan afvise fangsten/fisken, hvis ikke gældende regler er overholdt, eller hvis der på anden vis er mangler. Rekordudvalget afgør ligeledes om nye arter kan optages på listen.


Regler pr. maj 2023

 

FiskeFoto

Fangstrapporter, fiskekalender og artikler - FiskeFoto.dk